Terug in de tijd

Historie van The Lancaster Hotel Amsterdam

Net zoals veel gebouwen in Amsterdam dat hebben, heeft het pand van The Lancaster Hotel Amsterdam een rijke geschiedenis. Wat wil je ook met een locatie in ‘The Cultural Garden of Amsterdam’ in de oostelijke binnenstad van Amsterdam.

Joods Cultureel Kwartier

Slenterend door de buurt ontdek je al gauw welke ontwikkelingen het met de tijd heeft doorgemaakt. De wijk bij het Waterlooplein en De Plantage, stond in de vorige eeuw bekend als het stadsdeel waar veel Joodse Amsterdammers zich hadden gevestigd. De groene Plantagebuurt fungeerde in de 17e en 18e eeuw als achtertuin waar rijke stadsgenoten even lekker aan het drukke stadsleven konden ontglippen. Er mochten in de wijk destijds geen gewone huizen worden gebouwd, maar alleen “tuinhuisjes”. Twee van zulke tuinhuisjes kun je nog altijd in onze straat vinden, op nummer 47 en 49.

Tegenwoordig maakt onze buurt deel uit van het Joods Cultureel Kwartier. En hoewel veel uit die tijd in de loop der jaren is verdwenen, is de Joodse geschiedenis van Amsterdam er nog altijd tastbaar. Om te beginnen bij ons eigen pand, op de Plantage Middenlaan 48.

Joods tehuis

Ons pand werd in 1875 als dubbel herenhuis gebouwd, in opdracht van de toenmalige grondeigenaar fabrikant D. Siem. In 1927 werd het verbouwd tot verzorgingstehuis Beth Shalom, dat in april 1928 de deuren opende voor zo’n veertig bewoners. Vanaf de opening was het tehuis een gewilde woonlocatie. Talloze bejaarde Joodse Amsterdammers die het zich konden veroorloven hebben er gewoond. De rol van tehuis vervulde het pand tot 1943, totdat de laatste bewoners werden gedeporteerd. Vanaf dat moment hield de Duitse marine kantoor in het pand.

Foto credit: Stadsarchief Amsterdam / Gool, Han van

Volksherstel, KLM & terug naar de oorsprong

Na de oorlog werd het gebouw een tijd lang gebruikt als repatriëringshuis (noodtehuis van Stichting Volksherstel). Hier konden Joodse overlevenden uit de kampen, die bij terugkomst een onbewoonbaar huis aantroffen of ontdekten dat het inmiddels andere bewoners had, terecht. In 1947 kreeg het de bestemming van Pilotenhuis van de KLM. Uiteindelijk werd de functie als tehuis hersteld, de laatste advertentie waarin het huis wordt genoemd dateert uit 1972. Vanaf 1977/1978 wordt het pand als pension/hotel uitgebaat.